Succesvolle kick-off Playing for Success ontwikkelgroep

Playing for success

Succesvolle kick-off Playing for Success ontwikkelgroep

Playing for Success is een effectieve manier om kinderen in een niet schoolse omgeving hun zelfvertrouwen en daarmee hun nieuwsgierigheid terug te laten vinden. Bij deze maatschappelijke activiteit worden leerlingen meegenomen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school: het Yanmar Stadion als leslokaal!

Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Alles is betekenisvol en actief. Denk aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld. Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; ze dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren.

 

De officiële kick-off van de Playing for Success ontwikkelgroep vond plaats op woensdag 13 januari in de businesslounge van Almere City FC. Het doel hiervan is om te komen tot PfS-scholen. Samen met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs slaat Playing for Success de handen ineen, om gezamenlijk nieuwe lessen te ontwikkelen. Een uniek project om het onderwijs te vernieuwen.

 

Na een inspirerend betoog van Peter Heerschop, gingen de schooldirecteuren, leerkrachten en ouders aan de slag met actief en betekenisvol onderwijs. Onder leiding van verschillende coaches werden zelf lessen ontwikkeld. Het is uniek dat scholen van verschillende besturen (ASG, Prisma, passend onderwijs, RocTop, Windesheim Baken) zich committeren aan Playing for Success.

 

Waar Playing for Success drie jaar geleden startte met twaalf kinderen, hebben inmiddels honderden leerlingen PfS mogen ervaren.

deel dit bericht:
Project nieuws
Powered by: