Op de weg terug

Op de weg terug

Een nieuwe start voor ex-gedetineerden. Op de weg terug met Almere City en de Penitentiaire Inrichting Almere.

Almere City FC heeft een unieke samenwerking met het gevangeniswezen. Een bijzondere combinatie van voetbal en detentie.

 

Uitgangspunt van ‘Op de weg terug’ is het terugbrengen van recidive in Almere en het tot stand brengen van re-integratiemogelijkheden op het gebied van voetbal en arbeid. Ex-gedetineerden werken op onze locatie en krijgen daardoor een zinvolle dagbesteding. Met het bieden van structuur en werkervaring vergroten wij hun toekomstige kans in de maatschappij.

 

Zowel Penitentiaire Inrichting Almere als Almere City FC voelen een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Met ‘Op de weg terug’ leveren we een concrete bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de regio.

 

‘Op de weg terug’ is een project onder de vlag van Almere & the City en draagt bij aan een leuker, gezonder en veiliger Almere.

Project nieuws
Powered by: